Kentsel Dönüşüm Geri

 

Teknolojik gelişmeler ile birlikte üretimin yerini alan hizmet sektörü, kent merkezlerinde öncelikli sektör haline gelmiştir. Bu değişim, üretim şeklini ve mekanı değiştirdiği gibi lojistik ihtiyaçlarla birlikte konut politikalarını da büyük ölçüde etkilemiştir. Buna bağlı olarak, nüfus artışı sonrasında altyapı yetersizliğiyle karşı karşıya kalan kentlerimizde daha sağlıklı mekanlar oluşturmak için sosyo-ekonomik yapıya uygun, fiziki mekan ile birlikte toplumsal yapıyı bütünleyici,  bilimsel veriler ışığında geleceğin kentlerini planlayabilmek, yenilemek ve dönüştürmek amacıyla, konusunda uzman danışman ekiplerle birlikte en doğru çözümleri üretmeyi hedeflemekteyiz. 

 

Tüm kentsel dönüşüm projelerinin; plandan uygulama aşamasına kadar yürütülen süreçte vatandaşlarla yapılan yüz yüze görüşmeler doğrultusunda en sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için yol gösterici politikalar izlemekteyiz.

 

 • Hâlihazır Haritaların Hazırlanması
 • Mevcut Durum Analizi
 • Hak Sahipliliğinin Tespiti 
 • Gayrimenkul Değerleme
 • Dönüşüm Strateji Planı
 • Kentsel Tasarım Projesi
 • Mimari Ön (Avan) Proje
 • Matematiksel Ve Finansal Modelinin Oluşturulması,
 • Hak Sahipleri İle Uzlaşma Süreci
 • Verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamına Aktarılması
 • Mimari Kesin Proje
 • 6306 sayılı Kanun Kapsamındaki Tüm İş ve işlemler