Planlama Geri

 

Saha çalışmalarından elde edilen veriler ile ilgili Kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda, geleceğin kentlerini oluşturmak ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sağlamak amacıyla bugünün ve yarınının ihtiyaçlarına yönelik planlama hizmeti vermekteyiz.

 

  • Mekansal Strateji Planı
  • Bölgesel Planlar
  • Çevre Düzeni Planları
  • Bütünleşik Kıyı Alanları Planı
  • Mevzi İmar Planı
  • Nazım İmar Planı
  • Uygulama İmar Planı
  • Revizyon İmar Planı
  • Vaziyet Planı